"Encyklopedja Nauk Politycznych" Reyman

Wydana przed II Wojną Światową "Encyklopedja Nauk Politycznych" zredagowana przez zespół wielu sław z tamtego okresu  z dr. E. J. Reymanem na czele.
Komplet, czyli wszystko, co zostało wydane od roku 1936 do 1939 (do hasła "Polska" włącznie). Zeszyty tomów od 1 do 3 są w stanie oryginalnym zebrane luźno w trzech tekach, bez ingerencji introligatora, natomiast ostatni niedokończony 4 tom jest oprawiony introligatorsko w jeden wolumin.
"Encyklopedja Nauk Politycznych", redagowana była przez najlepszych polskich naukowców, najznamienitsze nazwiska. Tuż przed samym wybuchem II Wojny Światowej, w sierpniu 1939 roku ukazał się ostatni zeszyt tomu IV w całości poświęcony hasłu "Polska".

Wartość szacunkowa: zł.400