PAMIĘTNIKI JAKÓBA GIEYSZTORA

z lat 1857 - 1865

poprzedzone wspomnieniami osobistemi

prof. TADEUSZA KORZONA

oraz opatrzone przedmową i przypisami

Oryginalny komplet Tomy 1-2

Voluminy w stanie bardzo dobrym.

Okładki twarde z epoki ze złoconymi napisami na grzbietach.

Bloki zwarte, czyste, kompletne.
Pierwsze wileńskie wydanie.
Wilno Biblioteka Pamiętników 1913, Nakładem Tow. Udz. "Kurier Litewski"
Pozycja doskonale charakteryzująca Polskę w latach 1857-1865, spotkania sławnych osobistości np.generałów, prawa obowiązujące, sprawy dotyczące Gubernii między innymi; Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej,Kowieńskiej, Witebskiej i innych. Całość opatrzona wieloma zdjęciami i rycinami. Pozycja unikatowa,  niezwykle rzadko spotykana.