PAMIĘTNIKI JAKÓBA GIEYSZTORA

z lat 1857 - 1865

poprzedzone wspomnieniami osobistemi

prof. TADEUSZA KORZONA

oraz opatrzone przedmową i przypisami

Oryginalny komplet Tomy 1-2

Voluminy w stanie bardzo dobrym.

Okładki twarde z epoki ze złoconymi napisami na grzbietach.

Bloki zwarte, czyste, kompletne.
Pierwsze wileńskie wydanie.
Wilno Biblioteka Pamiętników 1913, Nakładem Tow. Udz. "Kurier Litewski"
Cenne źródło do historii. Pozycja doskonale charakteryzująca Polskę w latach 1857-1865, spotkania sławnych osobistości np.generałów, prawa obowiązujące, sprawy dotyczące Guberni między innymi; Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej, Kowieńskiej, Witebskiej i innych. Walki powstańcze, konspiracja, życie społeczno-polityczne. Całość opatrzona wieloma zdjęciami i rycinami. Pozycja unikatowa,  niezwykle rzadko spotykana.

 Wartość szacunkowa: zł.800

 Zapraszam do zapoznania się  z ofertą innych przedstawionych w witrynie pozycji. Ceny do negocjacji, zarówno na pojedyncze tytuły, jak i na cały wyeksponowany księgozbiór.