Biskupstwo Wileńskie

od jego założenia do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa diecezji wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych.
autor Jan Kurczewski
wyd. 1912 Wilno, druk Zawadzkiego
Okładka z epoki ze złoconymi napisami, półskórek w kolorze  wiśniowym. Na odwrocie strony tytułowej dedykacja z roku 1920. Wolumin nie wymaga renowacji. Stan woluminu dobrze pokazują fotki.