Drużyny Bartoszowe 1908-1914

(praca zbiorowa)

Wydawca: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich Lwów 1939

Jest to jeden z niewielu zachowanych egzemplarzy "Drużyn Bartoszowych". Książka została wydana we Lwowie na krótko przed wkroczeniem wojsk sowieckich. Niemal cały jej nakład został celowo zniszczony w obawie przed represjami, jakimi okupant mógł poddać członków Drużyn, a których imienny wykaz znajduje się w książce. Egzemplarz jest kompletny i zachował się w znakomitym stanie. Ciemne plamy i przebarwienia na zdjęciach to cienie słoneczne, rezultat wadliwego oświetlenia.