Dzieła Wawrzyńca Surowieckiego (ur. 1769 koło Gniezna, zm. 1827 w Warszawie), polskiego ekonomisty, słowianoznawcay, publicysty oraz działacza gospodarczego, jednego ze współorganizatorów Uniwersytetu Warszawskiego.
Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego z 1861r.
Bardzo dobrze zachowany egzemplarz zawierający w jednym woluminie 9 najważniejszych dzieł Surowieckiego:
1. O upadku przemysłu i miast w Polsce, z dedykacją ministrowi Felixowi Łubieńskiemu
2. Uwagi o cechach
3. Uwagi względem poddanych w Polsce
4. List do przyjaciela mieszkającego nad rzeką Wartą: o wadach edukacji młodzierzy polskiej
5. O rzekach i spławach krajów księstwa warszawskiego, z zlecenia j.w. Łubieńskiego, ministra sprawiedliwości
6. Zdanie o piśmie Z.D.Chodakowskiego pod tytułem: O Słowiańszczyźnie przedchrześcijańskiej
7. Śledzenie początku narodów słowiańskich
8. Rozprawa o sposobach dopełnienia historyi i znajomości dawnych Słowian
9. O charakterze pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia (jedna z fotografii przedstawia szczegółowy spis treści).

Okładka z epoki, grzbiet czteropolowy, blok czysty, zwarty, kompletny, ogólnie stan więcej niż dobry (o ile nie bardzo dobry, uwzględniając, że książka ma 158 lat).