LES FORETS EN POLOGNE

MINISTERE DE L`AGRIKULTURE ET DES DOMAINES DE L`ETAT (MINISTERSTWO ROLNICTWA)
Serie A Nr 24
VARSOVIE-1926
Wydana przez polskie ministerstwo w języku francuskim broszurowa książeczka o polskich lasach.

W poszczególnych rozdziałach zawiera między innymi:

Charakterystykę obszarów leśnych, rozmieszczenie różnych gatunków charakterystyczne dla rozwoju i wzrostu drzewostanów, wartość lasu, ochrona lasów, gospodarka leśna, eksploatacja lasów, dochód z lasów, konsumpcja, export, przemysł drzewny.
Oprócz części tekstowej, uzupełnionej szeregiem zdjęć, kolejna część książeczki zawiera 26 pełnostronicowych tabel przedstawiających różne dane o lasach oraz trzy mapy
Mapa 1. składana przedstawia rozmieszczenie lasów na terytorium kraju
Mapa 2.jednostronicowa - pokszuje wskażnik zalesienia - jest to graficzna ilustracja procentowego pokrycia lasami poszczególnych regionów
Mapa 3.jednostronicowa - to mapa obszarów geograficznych i botanicznych głównych gatunków leśnych

format 16,5x22,5 cm

75 stron numerowanych + 3 mapy

Okładki oryginalne broszurowe. Całość w dobrym stanie.

Wartość szacunkowa: zł.150