Pamiętniki dra Józefa Franka

z francuskiego przetłumaczył, wstępem i uwagami opatrzył Władysław Zahorski

3 tomy w 3 vol.

Wydane w Wilnie w roku 1913

przez Tow. Udz. "Kurier Litewski"

Wartość szacunkowa: zł.400

Józef Frank z pochodzenia był Niemcem. Urodził się w Badenii w 1772 r. w rodzinie wielodzietnej. Jego ojciec - Jan Piotr Frank - z zawodu był lekarzem. Mimo, że miał obłąkaną żonę, a jedna z córek był ułomną, nie tylko potrafił przekazać swoją wiedzę i ogromne zamiłowanie do obranego zawodu swojemu ulubionemu synowi Józefowi, ale i zdobyć rozgłos światowy. Sam Napoleon zabiegał o to, by został jego lekarzem - konsultantem, natomiast car Aleksander I, wkrótce po przybyciu rodziny Franków do Wilna, sprowadził znakomitego naukowca do Petersburga i zrobił z niego lekarza nadwornego, powierzając jednocześnie obowiązki rektora w Petersburskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej. Od 1808 r. zamieszkał w Wiedniu - poza trzema latami spędzonymi we Fryburgu - przebywał tam aż do śmierci i został pochowany. Do końca życia był lekarzem praktykującym. Mimo, że był człowiekiem zamożnym, zlecił, by pogrzeb był bardzo skromny. Większą część swojego majątku - zostawił testament - przeznaczył dla syna Józefa, który poszedł w jego ślady. Podarował mu swoją przebogatą bibliotekę i... rękopisy, które miał otrzymać dopiero po jego śmierci. Dr Józef Frank oddając hołd ojcu wydał drukiem jego prace, a sporządzone notatki wykorzystał pisząc pamiętniki, w których nie tylko szczerze przedstawił dzieje losu obu Franków jako lekarzy i ludzi, ale i zostawił niecodzienne opisy Wilna, Petersburga, Wiednia itd., życia kulturalnego tych miast i ludzi, którzy je tworzyli.

 Zapraszam do zapoznania się  z ofertą wszystkich przedstawionych w witrynie pozycji. Ceny do negocjacji, zarówno na pojedyncze tytuły, jak i na cały wyeksponowany księgozbiór.