Pamiętniki dra Józefa Franka

z francuskiego przetłumaczył, wstępem i uwagami opatrzył Władysław Zahorski

3 tomy w 3 vol.

Wydane w Wilnie w roku 1913

przez Tow. Udz. "Kurier Litewski"

Wartość szacunkowa: zł.400

 Zapraszam do zapoznania się  z ofertą wszystkich przedstawionych w witrynie pozycji. Ceny do negocjacji, zarówno na pojedyncze tytuły, jak i na cały wyeksponowany księgozbiór.