Sławiańskie Starożytności

P.J.Szafarzyka w przekładzie Bońkowskiego

Oryginał pierwszego polskiego wydania z roku 1842,

Okładka półskórek z epoki. Blok zwarty, kompletny, stan dobrze ilustrują zdjęcia.

Wielka synteza dziejów Słowiańszczyzny z 1837 r., pióra uczonego słowackiego Pawła Józefa Szafarzyka, w której zawarł on - jak pisał A. Gieysztor w 1998 r. - "sumę dotychczasowej wiedzy" na temat najstarszych i wczesnych dziejów Słowian, bardzo szybko została przetłumaczona na język polski i wydana w Poznaniu w latach 1842-1844 w przekładzie H. Bońkowskiego i nakładem W. Stefańskiego. Książka szybko się sprzedała i dzisiaj w oryginale brak jej nawet w wielkich bibliotekach naukowych.