Wiek XIX

Leixner

opracowanie Rawita Gawroński

wydanie z lat 1891-1892

w luksusowej oprawie z epoki

"Leixner O. - Wiek XIX. Obraz ważniejszych wypadków na tle cywilizacyi w dziedzinie historyi, sztuki, nauki, przemysłu i polityki z licznemi ilustracyami. Opracował wg oryginału Fr. Rawita (Gawroński). Tom 1, 463 str. KSIĘGA PIERWSZA (1776-1820) KSIĘGA DRUGA (1820-1830) Tom 2, 548 str. KSIĘGA TRZECIA (18302-1849): I. Najbliższe następstwa rewolucyi lipcowej. Niemcy i Austrya do roku 1840. II. Anglia od 1830-1840. Wschód w tym samym okresie.. III. Szwajcarya. Państwa romańskie (1830-1840). IV. Panstwa niemieckie. Wschód do r. 1848. V. Państwa południowo-romańskie i Francya do rewolucyi lutowej. VI. Opinia i prądy u głownych narodów, między dwiema rewolucyami. VII. Filozofia. Stosunki kościelne i szkolnictwo. VIII. Nauki. IX. Literatura do r. 1848. X. Sztuki. XI. Postęp techniczny. Kwestya robotnicza. KSIĘGA CZWARTA (1848-1864): I Od rewolucyi lipcowej do zamachu stanu we Francyi. II. Do początku wojny włoskiej (1852-1859). III. Od wojny włoskiej do odnowienia kwestyi szlezwicko-holsztyńskiej. IV. Prądy panujące od 1848-1864. V. Literatura. VI. Materyalizm i pesymizm. Stosunki religijne. VII. Nauki. VIII. Sztuki. IX. Technika. Wystawy. Stosunki robotnicze. KSIĘGA PIĄTA (1864-1890): I. Wybitne zdarzenia w ruchu politycznym. II. Ruch religijny. Filozofia i prądy ogólne. Nauki. III. Prądy współczesne w literaturze i sztuce. IV. Rzut oka na literaturę i sztukę pomniejszych narodowości słowiańskich. V. Nędza materyalna i duchowa. Przeciwdziałanie. Zakończenie."

O stanie zachowania wszystko mówią zdjęcia. Woluminy są czyste w stanie bardzo dobrym. Ciemne plamy to cienie wadliwego oświetlenia podczas fotografowania.

Wartość szacunkowa: zł. 800

Zapraszam do zapoznania się  z ofertą wszystkich przedstawionych w witrynie pozycji. Ceny do negocjacji, zarówno na pojedyncze tytuły, jak i na cały wyeksponowany księgozbiór.